Autocamperrådet
 
Autocamperrådet Facebook Autocamperrådet

 

Retningslinjer for parkering med autocampere, samt VD's redegørelser

Når det gælder autocampere, har der gennem årene været ført mange diskussioner om forskellen på camping og parkering. Fælles for diskussionerne er, at de har været både uklare og uafklarede.

Daværende Trafikminister Jacob Buksti udtalte i 1996, at det ikke var køretøjet men aktiviteten, der afgjorde, om der er tale om camping. Tilsvarende udtalelser har autocamperklubberne modtaget fra forskellige ministerier sidenhen, hvorfor disse udtalelser må betragtes som den officielle danske holdning til spørgsmålet om camping kontra parkering.

En anden ting er, at en autocamper i følge dansk lovgivning er en personbil til beboelse. Derfor er det parkeringsreglerne for per sonbiler der gælder for autocampere, med mindre der via skiltning eller parkeringsbekendtgørelser findes lokale bestemmelser, der siger noget andet. Endvidere bør man tænke over følgende: Man rejser med en autocamper og bor i en campingvogn.

Ser man på aktiviteterne på en campingplads viser disse uden diskussion, hvad camping er. Her fastgøres fortelt til vognen, teltet sikres med pløkke til underlaget, borde, stole, grill og andet tilbehør står fremme under hele opholdet. Med andre ord kan nævnte tilbehør stå ude natten over og ofte gennem flere på hinanden følgende døgn.


Med udgangspunkt i ovennævnte aktiviteter kan følgende fastslås:
Det er camping, hvis en eller flere af nedenstående aktiviteter afholdes med en autocamper:

? Man opstiller og fastgør fortelt på autocamperen og til pladsen

? Man lader borde/stole og andet tilbehør stå ubenyttet fremme, også om natten

? Ovenstående foregår over 1 eller flere døgn

Tilsvarende kan vi hermed slå fast, at der ikke er tale om campingaktiviteter:

? Når en autocamper parkeres. For som nævnt er en autocamper i følge dansk lovgivning en personbil til beboelse. Derfor er det parkeringsreglerne for personbiler der gælder for autocampere, med mindre der via skiltning eller parkeringsbekendtgørelser findes lokale bestemmelser, der siger noget andet

? Fordi man hviler sig/sover i et køretøj/autocamper/personbil er det ikke ensbetydende med camping. Hvis det var tilfældet, så ville konsekvensen være, at store lastvognstog skulle tage ind på campingpladser, når chaufføren skal overholde hviletidsbestemmelserne. For alle køretøjer gælder det, at føreren i følge Færdselsloven skal hvile sig/sove når vedkommende er for træt til at køre videre. Igen har denne aktivitet intet med camping at gøre.

? Når en autocamper holder på en P-plads eller lignende (uden at være til hinder for andre trafikanter eller parkerende køretøjer) og brugerne benytter bord/stole til at indtage en kaffetår, lidt frokost, eller aftensmad, har det intet med camping at gøre, såfremt man sætter sit udstyr tilbage i autocamperen, så snart man er færdig med aktiviteten. (Det var jo heller ikke camping, da man i 60’erne tog på tur med forældrene i folkevognen og ved hjælp af klapbord og stole indtog kaffen på grøftekanten).

? Såfremt folkene med autocamperen på en P-plads eller lignende, medens de kortvarigt har borde og stole fremme, søger skygge for solen eller læ for sommerregnen ved hjælp af den indbyggede markise, så er det ikke en campingaktivitet. Det forudsætter naturligvis, at markisen rulles ind umiddelbart efter brugen og at markisen slås ud over et tilstødende (grønt) område hvor den ikke er til gene for omgivelserne, feks et areal beregnet til picnic.

? Hvis en autocamper på en P-plads eller lignende, tilslutter/tilkøber 230V vekselstrøm er det ikke ensbetydende med camping. Hvis det var tilfældet, så ville store lastbiler med kølelast og elbiler under opladning ”campere”, når disse ligeledes tilsluttes elnettet!

Max Watson
Formand for AutoCamperRådet
 
Svar på forespørgsel vedr. retningslinjer for Autocampere
Da nogle af svarene, som de ses i nedenstående PDF fil, giver anledning til yderligere spørgsmål/uddybning, er der nu rettet henvendelse til Vejdirektoratet, hvorfor vi afventer endnu en besvarelse.
Spørgsmål til og svar fra Vejdirektoratet

Seneste nyt

Mere fart på autocampere over 3500 kg
Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti vil gøre de ...
22-06-2017 Læs mere
AutoCamperRådet informerer
...
16-06-2017 Læs mere
Skatteminister sender positivt svar til ACR efter henvendelse om ændring af 4 sovepladser
...
05-06-2017 Læs mere

Nyhedsarkiv
Nyhedstilmelding